Applecross Road

Vragen staat vrij

Ons bereiken ook bijzondere vragen, tot nu toe konden we steeds een oplossing bieden. Veelal pakten we het zelf op, in andere gevallen verwezen we door naar samenwerkende experts.

Met een netwerk van uiteenlopende disciplines kan Fresnel altijd partij zijn.

Daarom: “Vragen staat vrij”.

Voorbeelden

Begeleiding van een klant naar het op maat laten maken van een nieuw testament.

Onze rol was het op één lijn brengen van de wensen van de klant en de mogelijkheden van de notaris. In de afronding toetsten wij de gemaakte afspraken en vertaalden die terug naar de klant.

De klant kon met een gerust hart tekenen.

Een klant liep vast bij de financiële instelling bij het omzetten van zijn hypotheek. Als vertegenwoordiger konden we de wensen duidelijk maken aan de interne adviseur en hielden we de vinger aan de pols bij het verloop.

De klant had zijn tijd en aandacht weer vrij voor zijn eigen werkzaamheden.

De communicatie tussen de verkopende makelaar en een klant van ons stagneerde. Het had veel te maken met verwachtingen en mogelijkheden.

De klant kon haar energie weer richten op haar drukke praktijk en wij hielden de makelaar gemotiveerd om zijn uiterste best te doen.

In plaats van de vraagprijs te verlagen is zinvol geïnvesteerd in het verkoop-klaarmaken van de woning. Het vroeg een flinke dosis ‘omdenken’, met het gewenste resultaat.

Buiten de schuld van onze cliënt dreigde toch een faillissement. De gesprekken met de schuldeisers, drie bankinstellingen, waren vastgelopen.

Na het dossier op orde te hebben gebracht en langdurig communiceren met de banken kwam er beweging in de standpunten. De beschikbare middelen werden naar rato van schuld verdeeld en de cliënt kon met haar kinderen met een schone lei verder.

Het belang van het gezin en hun toekomst werd zo veiliggesteld.

De banken namen genoegen met ‘iets’ in plaats van ‘niets met heel veel kosten’,

brug noord van Lochness