foto-bij-klachten-en-suggesties-1

Ros Crana, Schotland

We luisteren graag

Laat horen wat u vindt: “In open dialoog heeft iedereen voordeel”

Fresnel gebruikt gewone taal en streeft naar heldere afspraken zodat beide partijen weten wat er van elkaar verwacht kan worden. Natuurlijk horen we graag wanneer u tevreden bent, mocht u suggesties hebben of ideeën, dan zijn we daar ook nieuwsgierig naar.

Hieronder ons formulier voor klachten en suggesties

U kunt uw klachten, opmerkingen en suggesties aan ons kenbaar maken door:

 • ons rechtstreeks aan te spreken, persoonlijk of telefonisch
 • een e-mail te sturen;
 • een brief te sturen

Contact

Telefonisch:    +31 6 200 85 174

Per e-mail:     directie@fresnel-groep.nl

via de website    blad: Contact

per brief             zie blad: Contact

Klachten

Klachten dienen terstond, maar binnen 3 maanden na afronding van een project, te worden gemeld. Graag uw klacht zo volledig en zakelijk mogelijk verwoorden.

Vermeld bij uw klacht:

 • Opdrachtnummer, indien van toepassing
 • Datum
 • Plaats
 • Aard klacht
 • Toelichting
 • Uw gegevens

Procedure:

 • Wij sturen per omgaande een ontvangstbevestiging naar het ons bekende adres.
 • Uw klacht wordt eerst intern doorgenomen met de betrokken personen.
 • Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op, uiterlijk binnen 5 werkdagen.
 • Wij zullen met u de klacht doornemen en toetsen aan de gemaakte afspraken.
 • Ons streven is altijd met u naar een passende oplossing te werken.
 • De afronding van de klacht wordt altijd schriftelijk bevestigd.

Opmerkingen en suggesties

Wij zijn altijd geïnteresseerd in uw ervaringen.

Om onze dienstverlening op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden, nodigen wij u uit om al uw ervaringen, opmerkingen en suggesties met ons te delen.

In het geval Fresnel voordeel kan halen uit uw terugkoppeling bieden wij als tegenprestatie gratis sessietijd aan, uiteraard in verhouding tot het voordeel.

foto-bij-klachten-en-suggesties-2